Grafiker Ulla Madsen udstiller i Århus Kunstakademis projektrum i perioden 11. – 18. januar 2019. Udstillingen vises i forbindelse med afslutningen af arbejdet som underviser på BASIS-afdelingen ved Århus Kunstakademi, og der vil i forbindelse med ferniseringen være afskedsreception for Ulla Madsen. Alle er velkomne.

Ulla Madsens virke som grafiker er præget af hendes to uddannelser fra Grafisk Skole i Aarhus og Det Jyske Kunstakademis grafiske linje, som hun afsluttede i 1988. Udstilling i projektrummet viser et lille udpluk af hendes lange virke med grafikken og det, som hun har været optaget af som kunstner, parallelt med sit job som underviser på Århus Kunstakademi.

Ulla mestrer alle de grafiske teknikker, som hun udforsker med alle hendes sanser i arbejdsprocessen. Det er en nødvendighed at være i direkte kontakt med materialerne i processen. Hun startede i ud med hovedsageligt at arbejde med træsnit og koldnålsradering.

Midt i halvfemserne havde Ulla Madsen et langt intermezzo med fotogravure og digitalt print. Fotografiet blev suppleret med det digitale fotografi, og digital billedbehandling med Photoshop blev et nyt interessant område.
Hendes store interesse for at rejse og fotografere resulterede i, at fotogravuren blev en naturlig måde at omforme fotografiet til grafisk dybtryk.

Aktuelt arbejder Ulla Madsen med de analoge trykteknikker, som hun har udvidet med japansk træsnitsteknik og sumi ink, som hun har genopdaget og fattet interesse for at udforske.

Ulla Madsen stopper som underviser på BASIS-uddannelsen pr. 31. december 2018. Hun har præget uddannelsen og generøst udfoldet sin store viden, høje faglighed og kompetence inden for billedkunsten siden 1990’erne.

Åbningstider i perioden 12.-18. januar:

Mandag til fredag kl. 12-16
Lørdag og søndag kl. 11-15