Det er Kunstakademiets mål at yde en kompetent og ambitiøs undervisning på højt niveau, og derved forberede den enkelte elev til at agere bevidst og kyndigt i det aktuelle kunstliv. Derfor er alle vores undervisere selv udøvende kunstnere med en karriere ved siden af deres virke her. Det er med til at sikre et højt fagligt niveau. Samtidig lægger vi vægt på et stort engagement og pædagogiske evner hos vores undervisere.

BASISUDDANNELSEN

Navnet på underviseren sættes her

Peter Lunding

Arkitekt og billedkunstner. Uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole.

peterlunding.com

Navbet på underviseren sættes her

Else Ploug Isaksen

Billedkunstner. Uddannet på Det Jyske Kunstakademi.

elseplougisaksen.dk
humansites.dk

Navbet på underviseren sættes her

Sophie Hjerl

Billedkunstner. Uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. Cand.mag i Teori og Formidling (overbygning), Det Kgl. Danske Kunstakademi.

sophiehjerl.com

FAGSKOLEN

Navbet på underviseren sættes her

Pernille Andersen

Underviser på grafisk afdeling.

Pernille Andersen er uddannet på Grafisk Skole, Aarhus og er cand.mag i æstetik og kultur fra Aarhus Universitet.

pernilleandersen.net

Navbet på underviseren sættes her

Annette Olesen

Underviser på afdeling G.

Annette Olesen er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi.

Svend-Allan Sørensen

Underviser på afdeling D

Svend-Allan Sørensen er uddannet billedkunstner på Det Fynske Kunstakademi. Hans interesse i værket, såvel de studerendes som sit eget, er historien i og bag det. Han tror på rugbrødet som model på værket. Ingen rugbrøds-
form uden rugbrødsdej og ingen rugbrødsdej uden rugbrødsform. Og således intet færdigt værk uden færdigt rugbrød.
En væsentlig del af hans egen værkproduktion er af tekstuel og grafisk karakter.

svend-allan.dk

Lise Seier Petersen

Lise Seier Petersen

Underviser på keramisk afdeling.

Uddannet som keramiker fra Århus Kunstakademi og pottemager Knud Jensen, Sorring. Cand. mag i kunsthistorie fra Københavns Universitet

liseseierpetersen.dk

Navbet på underviseren sættes her

Vinni Frederiksen

Underviser på keramisk afdeling.

Uddannet fra Designskolen Kolding og Edinburgh College of Art.

Navbet på underviseren sættes her

Lene Desmentik

Underviser på skulpturafdelingen.

Lene Desmentik er uddannet billedhugger fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun er i sin egen praksis optaget af, hvordan hun med et enkelt greb kan vende op og ned på de begreber der er forbundet til materialets funktion og betydning.

desmentik.dk

Tilknyttede gæsteundervisere

Peter Land

Peter Land

Tilknyttet fagskolen.

Peter Land er uddannet billedhugger fra Det kongelige Danske Kunstakademi og Goldsmith College, London. Han er optaget af mekanismer omkring menneskets psyke, som han i sine afstøbte menneskefigurer fremstiller med både humor og ærlighed.

peterland.dk

Navbet på underviseren sættes her

Ditte Lyngkær Pedersen

Fast gæsteunderviser i photoshop og videokunst på basisuddannelsen.

dittelyngkaerpedersen.com

Navbet på underviseren sættes her

TEORETISKE FOREDRAG

Trine Rytter Andersen

Ole Bak Jakobsen

Christian Salling

Palle Vinther

Mia-Louise Sellerup

Ruth Christensen