Den fireårige uddannelse på Århus Kunstakademi er for dig, der vil arbejde seriøst og dybdegående med dit kunstneriske udtryk. Uddannelsen er opbygget med en basisuddannelse og en treårig fagskole, hvor man kan specialisere sig inden for maleri, skulptur, grafik eller keramik. ​​​​​​​​​​

Århus Kunstakademis kunstuddannelse har til formål at udvikle den enkelte studerendes kunstneriske potentiale i en selvstændig og kvalificeret egen praksis, der er bevidst om kunstens forskellige medier, deres muligheder og eksistensvilkår i en nutidig sammenhæng.

Der arbejdes derfor løbende med projekter, og undervisningen og vejledningen tager udgangspunkt i den enkeltes praksis.
Kunsthistorie og teori, samt refleksioner over kunstens formidlingsformer og -teknologier har en central rolle.

Undervisningen på Århus Kunstakademi foregår på dansk, men vores undervisere taler også engelsk.

Som uddannet fra Århus Kunstakademi kan man arbejde kunstnerisk og kreativt inden for mange forskellige områder, både nationalt og internationalt. Man kan etablere sig selvstændig med fokus på salg af egen kunst, design eller kunsthåndværk. Man kan også bruge sin viden og erfaring inden for kunsten som kurator på andre kunstudstillinger, kreativ sparring m.m.

Basisuddannelse og fagskole

Uddannelsen startes på basisforløbet, hvor du får en generel indføring i de kunstneriske virkemidler og i kunstens teoretiske fundament. Har du et basisforløb fra en anden uddannelsesinstitution, kan merit eventuel gives, hvis der søges herom. Når basisuddannelsen er færdiggjort, kan man fortsætte på fagskolen.

For såvel basisuddannelsen som fagskolerne gælder, at du undervises på et højt fagligt niveau af kompetente og erfarne lærere, der alle selv er udøvende kunstnere. Du undervises i spændende og inspirerende lokaler i et kreativt studiemiljø i centrum af Århus.

Er basisuddannelsen noget for dig, så læs mere her.

Er du nysgerrig på fagskolens forskellige afdelinger, så læs mere her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ansøger jeg om en plads på basisuddannelsen?

Kan jeg søge om merit for basisuddannelsen?

Hvad koster uddannelsen?

Hvornår ligger undervisningen?

Hvor gammel skal man være for at ansøge?