Optagelse på Århus Kunstakademi

Den fireårige uddannelse begynder med et års undervisning på Basisuddannelsen, som starter hvert år i august og slutter sidst i maj/start juni. Der er  ansøgningsfrist i marts/april. Basis danner fundamentet for den treårige fagskole.
Fagskolen starter op to gange årligt, og man kan ansøge hele året.
Undtagelsesvis kan studerende optages direkte på fagskolen, forudsat de samme kvalifikationer er opnået andre steder.

For ansøgningskrav og -skema: Klik her

 

Kontakt

Henvend dig gerne til kontoret mellem kl. 10-15 mandag-torsdag. Telefon 8613 8144 eller mail info@aaka.dk

Undervisnings- og timeplaner

Undervisningen på Århus Kunstakademi foregår i efteråret fra august til midt i december og i foråret fra januar til sidst i maj. Der er undervisning 19 timer om ugen fordelt på mandag til onsdag. De studerende har adgang til skolens værksteder – også udenfor undervisningstiden.
Der er i alt 17 undervisningsuger i hvert semester.

Pris

Århus Kunstakademi drives med støtte fra Aarhus Kommune og i henhold til Folkeoplysningsloven. Derfor gives der støtte til undervisningen i overensstemmelse med dennes bestemmelser. Resten af udgifterne dækkes af egenbetaling.

Der kan ikke opnås støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) til hverken Basis- eller Fagskoler, men Aarhus Kommune sikrer via tilskud en yderligere reduktion i egenbetalingen til studerende, dagpengemodtagere, pensionister og efterlønsmodtagere.

Betalingen er pr. semester (halvt år) og dækker undervisningstimer og foredrag foruden alle nødvendige modeltimer og visse materialer. Studierejser og eventuelle eksterne vejledere betales særskilt.

Priser pr. 1. januar 2019:

Hold Pris Undervisere
Basis Kr. 14.500 Else Ploug Isaksen, Sophie Hjerl & Peter Lunding
Afdeling D Kr. 15.500 Svend-Allan Sørensen
Afdeling G Kr. 15.500 Annette Olsen
Grafik Kr. 15.500 Pernille Andersen & Bo Mølgaard
Skulptur Kr. 15.500 Lene Desmentik
Keramik Kr. 16.500 Lise Seier Petersen & Vinni Frederiksen

Ratebetaling

Studerende på uddannelsen tilbydes ratebetaling af kursusbeløb, mod gebyr på kr. 150,- pr. rate udover den første. Depositum tæller ikke med ratebetalingen.

PERSONDATA

Deltageren indvilliger i at data givet i forbindelse med tilmelding kan videregives til Aarhus kommune eller en af denne udvalgt juridisk enhed med følgende formål:

  • at beregne og refundere tilskud til aftenskolen for deltagere der er omfattet af APEHØS-ordningen (Nedsat deltagerbetaling til Arbejdsledige, Pensionister, Efterlønsmodtagere, Handicappede, Øvrige personer mellem 60 og 65 år uden arbejdsindkomst samt Studerende/lærlinge).
  • at anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende udenfor Aarhus kommune.
  • at indhente handicaperklæringer til stikprøvekontrol.
  • at indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.

Vi gemmer dine personoplysninger i 5 år fra seneste tilmelding.

Læs mere om vores persondatapolitik her