ØNSKER DU AT SØGE MERIT FOR DELE AF BASIS-UDDANNELSEN?

Der kan ansøges og bevilliges merit for et til to semestres studietid ved en skriftlig ansøgning til fagudvalget. På Århus Kunstakademi kan du måske opnå merit, hvis du har påbegyndt og/eller gennemført en kunstuddannelse, som kan sidestilles med eller har et lignende kunstfagligt niveau som Århus Kunstakademis basisuddannelse.
Eksempler på uddannelser hvortil der kan gives merit: De statsanerkendte videregående billedkunstuddannelser, Designskolen Kolding, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK Bornholm, Arkitektskolen Aarhus.

Derudover kan der søges og gives merit fra udenlandske kunstuddannelser på et tilsvarende kunstfagligt niveau som Basisuddannelsen på Århus Kunstakademi.

HVORDAN SØGER JEG?

En forudsætning for meritansøgning er, at man ansøger og bliver optaget på basisuddannelsen. Du finder ansøgningsskema og krav til ansøgning til basis her.
Samtidig udformer du en skriftlig meritansøgning, som sendes til info@aaka.dk.
Er du allerede tilknyttet uddannelsen på Århus Kunstakademi, sender du blot meritansøgningen.

HVAD SKAL MIN MERITANSØGNING INDEHOLDE?

For at få din meritansøgning behandlet og godkendt, skal den indeholde følgende elementer:

1. Der skal udformes en motiveret, skriftlig ansøgning på max. en A4-side. Denne skal give svar på:

  • Hvorfor du ønsker merit.
  • Hvad du har foretaget dig, som kvalificerer din ansøgning. Det kan f.eks. være tidligere uddannelser inden for det kunstneriske felt.
  • Hvordan din kunstneriske erfaring og kompetencer udmønter sig i din egen værkpraksis.
  • Eventuel anden relevant faglig baggrund for meritansøgningen.

2. Der skal vedhæftes dokumentation for relevante uddannelser og kurser (eksamenspapirer, kursusbevis og andet relevant dokumentation).

3. Vedlæg max. 5 sider billedmateriale af egne værker, som minimum indeholder 5 værker/projekter, som alle er produceret/skabt inden for de sidste 3 år.

4. CV/dataliste, som kort opsummerer dine uddannelser, erhvervserfaring og kunstnerisk erfaring.

HVAD SKER DER, NÅR JEG HAR ANSØGT?

Når du har ansøgt om merit, vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale til BASIS-uddannelsen, hvis du ikke i forvejen er tilknyttet uddannelsen ved Århus Kunstakademi.
Dernæst vil din ansøgning blive behandlet i fagudvalget på Århus Kunstakademi. Fagudvalget består af 4 undervisere på uddannelsen samt rektor. Det er dette udvalg, som behandler alle meritansøgninger på Århus Kunstakademi.

Du skal påregne, at der minimum går 30 dage, fra vi modtager din ansøgning, til du får et svar fra os. Så det er vigtigt, at du sender din ansøgning i god tid inden studiestart. Du vil modtage en skriftlig tilbagemelding pr. mail på din ansøgning, uanset om du får afslag på eller godkendelse af din meritansøgning.