Første del af en kunstuddannelse

Basisuddannelsen udgør første del af Århus Kunstakademis fireårige kunstuddannelse.
På Basis arbejder vi med tegning, skulptur, ler, farve, video, kunsthistorie og meget mere. Alt sammen i et frugtbart og frodigt miljø, hvor dine opgaver og selvstændige arbejder løbende evalueres i dialog med læreren og dine medstuderende. Basisuddannelsen afsluttes med et selvstændigt projekt og en elevudstilling.

Foruden at indgå i den fireårige uddannelse, kan et ophold på Basis bruges til forberedelse til optagelse på eksempelvis arkitektskole, designskole, animationsskole eller andre kunstakademier.

Du skal fylde 18 år det første år på skolen for at blive optaget på uddannelsen. Herudover er alle velkommen uanset alder, køn, etnicitet mm.

Hvordan ansøger jeg om en plads på basisuddannelsen?
Kan jeg søge om merit for basisuddannelsen?
Hvad koster uddannelsen?

Målet med undervisningen

Basisuddannelsen skaber grundlag for at arbejde videre med billedkunst og andre beslægtede fag såsom design og arkitektur. Det er målet at udvikle indsigt og selvstændighed i tilgangen til kunstnerisk forståelse, og man får en række redskaber, der kan sætte en i stand til at behandle et stof i en skabende proces.

Indhold og undervisningsform

Basisuddannelsen skaber mulighed for, at man, i dialog med underviseren, kan nærme sig et kunstnerisk udtryk. Der er fokus på indhold, form, farve, komposition og proportioner. Man får et solidt kendskab til elementære discipliner inden for f.eks. tegning, farve- og materialelære, collage, rumlig form, installation, fotografi og digital billedbehandling.

Farve vil i en periode indgå som tema og sættes i forhold til 2-D og 3-D. Computeren vil være et arbejdsredskab i flere sammenhænge, og der vil derfor være introduktion til digital billedbehandling i Photoshop. Produktion af video vil indgå i et projektarbejde.

Kunsthistorie og kunstteori er et væsentligt element i undervisningen, og der indgår 10 obligatoriske foredrag, som opbygger din viden om kunsttradition og bevægelser i nutidskunsten. Udstillingsbesøg vil ligeledes indgå hyppigt.

I løbet af Basisuddannelsen skitseres selvstændige arbejdsforløb, og man selvevaluerer både mundtligt og skriftligt, ligesom der løbende vil være fremlæggelser og fællesevalueringer.

Efter endt basisuddannelse kan du fordybe dig i din egen praksis på fagskolen. Læs mere om fagskolens mange muligheder her.

Undervisere på basisuddannelsen

Der er tilknyttet tre faste undervisere på Basisuddannelsen. Derudover varetages specifikke emner som f.eks. kunsthistorie og digitale medier af forskellige gæsteundervisere.

Peter Lunding

Arkitekt og billedkunstner. Uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole.

peterlunding.com

Else Ploug Isaksen

Billedkunstner. Uddannet på Det Jyske Kunstakademi.

elseplougisaksen.dk
humansites.dk

Sophie Hjerl

Billedkunstner. Uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. Cand.mag i Teori og Formidling (overbygning), Det Kgl. Danske Kunstakademi.

sophiehjerl.com