SEMESTERGRAFIK

Nu har du mulighed for at følge fagskoleholdet på grafikafdelingen i forårs semestret 2019. Arbejder du med en eksisterende praksis eller vil du inspireres og eksperimentere med dit udtryk, så kunne dette være noget for dig. Læs mere og ansøg nedenfor.

SEMESTERKERAMIK

Du præsenteres for forskellige former for ler og kunstneriske udtryksformer i bred forstand. Gennem disse processer og discipliner gives den enkelte kursist muligheder for at finde og udvikle sit eget keramiske udtryk. Læs mere og ansøg nedenfor.

SEMESTERGRAFIK

V. grafiker og billedkunstner Pernille Andersen og Bo Mølgaard
Nu har du mulighed for at følge fagskoleholdet på den grafiske afdeling i forårs semestret 2019. Arbejder du med en eksisterende praksis eller vil du inspireres og eksperimentere med dit udtryk, så kunne dette være noget for dig. Du behøver ikke at have erfaring med grafik.

Det grafiske univers dækker et meget bredt felt. De studerende bliver undervist i klassiske teknikker som ætsning, træsnit og koldnålsradering og nyere former for praksis som digital billedbehandling og printformer. Samtidig inddrages relevant teori og kunsthistorie, så man får et basalt kendskab til grafisk håndværk og tradition, og man udvikler fornemmelse for, hvordan de forskellige grafiske teknikker kan kombineres og udnyttes til at præcisere og udvikle sit eget billedkunstneriske udtryk.

I Grafik arbejder man bl.a. i dybtryk og højtryk: I dybtryk undervises der i teknikkerne koldnål, stregætsning og fladeætsning, og i højtryk introduceres man til træ- og linoleumssnit samt monotypi. Ydermere inddrages fotografiske teknikker og mere eksperimenterende tilgange, hvor vi arbejder med fundne ’trykobjekter’ som f.eks. skrot og pap, og vi undersøger grafikkens rolle i forhold til tradition, fornyelse og perspektiver inden for samtidskunsten.

I undervisningen vægtes det, at det praktiske værkstedsarbejde fungerer som et fællesskab, hvor alle tager ansvar, men undervejs gives også individuel hjælp efter behov. Opgaver inden for de enkelte teknikker introduceres, men man vil også få udfordringer og overordnede opgaver, der udvikler både indhold og kunstnerisk udtryk.

Mødetider: Man-onsdag kl. 9.15-15.15
Periode: 13/01/2020-25/05/2020
Pris: 15.500 kr.

Semesterkeramik

V. Vinni Frederiksen
Du præsenteres for forskellige former for ler og kunstneriske udtryksformer i bred forstand. Gennem disse processer og discipliner gives den enkelte kursist muligheder for at finde og udvikle sit eget keramiske udtryk. Der veksles mellem frie og bundne opgaver og mellem egne og fælles projekter. Der vil i løbet af semesteret ligge et to ugers tegneforløb, samt indgå kunsthistoriske foredrag og ekskursioner. Semestrene afsluttes med en udstilling af eget projekt.

Du indgår i undervisningen på keramikfagskolen, som giver mulighed for selvstændigt arbejde og fordybelse i det personlige udtryk. Dette understøttes bl.a. af individuel vejledning, gennemgang og kritik på elevprojekter. Vejledningen tager afsæt i den enkelte deltager og omfatter emner som formsprog, kunst i det offentlige rum/udsmykning, skitsering og brændingsmetoder.
Du får en arbejdsplads, som er din, som du kan benytte gennem semestret.

Mødetider: Man-onsdag kl. 9.15-15.15

Periode: 13/01/2020-25/05/2020
Pris: 16.500 kr.

Ansøg online her:

(Der er løbende optag til næste semester)

Navn:*
Adresse:*
Postnummer:*
By:*
Fødselsdato:*
Mobilnr.:*
E-mail:*
Skoleuddannelse:
Faglig – erhvervsmæssig uddannelse:
Beskæftigelse / kurser / erfaring indenfor:
Uddannelse / erfaring af kunstnerisk art:
Beskriv dig selv og hvorfor du gerne vil gå på Århus Kunstakademi:
Hvad vil du bruge semesterkurset til?
Hvilket udbytte forventer du at få ud af dit kursus på Århus Kunstakademi?
Hvilket semesterkursus ønsker du at starte på? (sæt kryds).
Upload billeder af værker:
Verificér:
Accept af Persondatapolitik
Accept:*