Indkaldelse til Generalforsamling på Århus Kunstakademi

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ”Foreningen Århus Kunstakademi

Generalforsamlingen afholdes mandag den 25. marts 2019 på Århus Kunstakademi, Vestergade 29, 8000 Århus C i foredragssalen på 1. sal i forhuset. Alle er velkomne, medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

Program:

 • 17.30 – Artist talk ved billedkunstner Sophie Hjerl, underviser på Århus Kunstakademis Basisuddannelse.
 • 18.30 – Inviterer Århus Kunstakademi på en let forplejning forud for generalforsamlingen.
 • 19.00 – Afvikling af årets generalforsamling.

Der er følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremtidig virksomhed
 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  Peter Flejsborg og Ane Hejlskov Larsen er på valg i 2019. Begge genopstiller til bestyrelsen.
  Karen Friis Herbsleb og Lars Juel Thiis er på valg i 2020.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Århus Kunstakademi