Christine Urfe Bendt

Fokus på en billedkunstner | Christine Urfe Bendt

Kunstneren Christine Urfe Bendt arbejder med leret som sit primære materiale. Hun forundrer, overrasker og udfordrer sin beskuer med sine finurlige og næsten magiske hverdagsgenstande skabt i ler.

Det er især møder, diversitet og ambivalens, som optager keramikeren. Hun beskriver selv, at hendes værker afslører måden, hun oplever verden på. Det kunne man blandt andet opleve på udstillingen Flakonfolket får besøg, som blev vist under Art Weekend Aarhus i oktober 2019. Hverdagsobjekter, som vi normalt finder på hylden til venstre for badeværelseshåndvasken, mødte her det mørke, taktile ler.

Inspirationen til værkerne kom fra observationer på badeværelser. De mange forskellige former og objekter, vækker både genkendelse, underen og fascination, når de overlades til lerets væsen og Urfe Bendts skabende hænder. Det er netop denne dobbelthed og nærhed, som kommer til udtryk i hendes keramiske værker.

I udstillingen Kælderen, mørket og mennesket, som blev vist i november/december 2019 i udstillingsrummet Under64, tog kunstneren udgangspunkt i egne erfaringer, oplevelser og minder. Sammen med billedkunstneren Pernille Lærke Andersen udforskede hun sig selv og udstillingsrummet i researchfasen. De to kunstnere tilbragte en nat i udstillingsrummet, kælderen under Pakhus 64 i Aarhus, kun udstyret med en pandelampe og en skitseblok. Her udsatte de sig selv og hinanden for tre prøvelser; tavshed, mørke og ensomhed.

Med kælderen som ramme resulterede disse tre prøvelser i ekstremt stedsspecifikke værker fra Urfe Bendts hånd. Værker, som smeltede sammen med den eksisterende arkitektur til en sådan grad, at man blev i tvivl, om det hørte til kælderen eller om det rent faktisk var et kunstværk. Kunstneren formåede at rekonstruere kælderens væsen og DNA ned til mindste detalje i sine værker og hermed hensatte beskueren til et detektivisk og legende sindelag. For at finde alle værkerne måtte beskueren gå på opdagelse i kælderens lavloftede rum.

Fremtiden byder på mange spændende ting for kunstneren, som bland andet skal på Guldagergaard til foråret. Guldagergaard er et internationalt keramisk forsknings- og videnscenter samt Nordeuropas største keramikværksted. Her skal hun deltage i Projekt Network, hvis mission er, at skabe og fremme dialog og netværk i den nye generation af talentfulde keramikere fra hele verdenen.

Christine Urfe Bendt (f. 1968) bor og arbejder i Aarhus. Hun er uddannet på Århus Kunstakademis keramiske afdeling, hvorfra hun tog afgang i 2017. Forud for sit virke som billedkunstner er hun læreruddannet med en PD i dramapædagogik og kommunikation. I dag er hun blandt andet tilknyttet Århus Kunstakademi som underviser på flere keramiske kurser.

christineurfebendt.blogspot.com