Fagskolen udgør anden del af den fireårige kunstuddannelse

På fagskolen er der mulighed for at fordybe sig i sin egen praksis og samtidig blive udfordret af forskellige tilgange til kunsten, medier og materialer. De studerende arbejder selvstændigt med at udfordre eget udtryk og fundament gennem sparring med erfarne fagundervisere, som er knyttet til en af fagskolens værkstedsafdelinger.

Som studerende får man desuden adgang til egen værkstedsplads.

Her kan du læse mere om de enkelte fagskoleafdelingers indhold og undervisningsform:

Afdeling D & G

Keramik

Grafik

Skulptur

Afdeling G v/ billedkunstner Annette Olesen

Målet med undervisningen på Maleri G er at skabe et værkstedsmiljø med en åben ramme og en nutidig, relevant platform for at arbejde med billedkunst. Her har man, som studerende, en fordomsfri mulighed for at arbejde selvstændigt, uanset kunstnerisk kategori. 

Undervisningens omdrejningspunkt er maleriet. Gennem samtale om den studerendes værkpraksis skabes indsigt og forståelse for det billedkunstneriske sprog. 

Der er frie rammer på salen, men det forventes, at man indgår i det fællesskab, det er, at skabe et godt arbejdsmiljø. Et væsentligt aspekt af undervisningsfilosofien er, at læring opstår i et aktivt arbejdsfællesskab de studerende imellem. Det forventes derfor, at man forholder sig aktivt på salen og bidrager til de faglige diskussioner.

Der arbejdes med forskellige materialer og medier, for at skabe forudsætninger for, at den enkelte studerende kan udvikle et kunstnerisk udtryk. Der lægges vægt på, at tilegne sig viden om farve og komposition og få kendskab til den maleriske tradition. Der arbejdes med tegning, foto og video. Der arbejdes med tusch, spray, olie og akryl. Desuden forsøger Maleri G at inddrage flere muligheder for kunstnerisk arbejde ud over maleri. Vi ser udstillinger, vurderer arbejder og taler om kunst. 

Den billedkunstneriske praksis er i dag meget varieret, så der lægges vægt på gæstelærere og introduktion til udstillingsbesøg. Endvidere skal der dannes et kendskab til international og national kunst og til bevægelser i tiden. Der arbejdes med opgaver og med temaer, og der er en fælles opgave i forbindelse med elevudstilling.

Afdeling D v/ billedkunstner Svend-Allan Sørensen

Værket er den fælles referenceramme på Afdeling D. Denne ramme skal dels have et indhold og dels sprænges.
Man er som billedkunstner nødt til at se på det, der er ved siden af rammen, for at kunne se netop værket – det være sig sangen, plastikposen nede fra supermarkedet, dialogen osv.

Forudsætningen for en god kunstnerisk udvikling er dialog på kryds og tværs. Undervisningen er derfor i udstrakt grad refleksions- og dialogbaseret og rummer naturligvis mulighed for fordybelse og egne eksperimenter. En forudsætning for et succesfuldt forløb er netop eksperimentet og modet til at turde rykke sig selv og sit kunstneriske arbejde. Tør man det, og går man i clinch med verden udenfor en, vil der ske et eller andet. Og hvad det et eller andet er, finder vi ud af i det øjeblik, det sker.

Afdeling D er det ene af de fem atelierer på Århus Kunstakademis treårige fagskole.
Afdelingen samarbejder åbent med flere af de andre fagskoler således, at man som studerende i virkeligheden er tilknyttet flere undervisere.

Keramik v/ keramikerne
Vinni Frederiksen og Lise Seier Petersen

 I løbet af uddannelsen præsenteres de forskellige former for ler og kunstneriske udtryksformer i bred forstand. Gennem disse processer og discipliner gives den enkelte studerende de bedste muligheder for at finde og udvikle sit eget keramiske udtryk. Der veksles mellem frie og bundne opgaver og mellem egne og fælles projekter. Der indgår kunsthistoriske foredrag, ekskursioner og evt. studierejse. Semestrene afsluttes med en udstilling af eget projekt.

I mødet med etablerede kunstnere som gæstelærere og i faglige dialoger ud-af-huset samt i tværfaglige workshops forsøger vi at give de studerende de bedste muligheder for et aktivt liv som kunstnere/kunsthåndværkere efter endt uddannelse.

Keramikfagskolen giver i høj grad den studerende mulighed for selvstændigt arbejde og fordybelse i det personlige udtryk. Dette understøttes bl.a. af individuel vejledning, gennemgang og kritik på elevprojekter. Vejledningen tager afsæt i den enkelte studerende og omfatter emner som formsprog, kunst i det offentlige rum/udsmykning, skitsering, individuel glasuropbygning og brændingsmetoder.

Grafik V/ grafiker & billedkunstner Pernille Andersen og Bo Mølgaard

Hovedformålet med afdelingen er at være en givende ramme omkring din praksis på vejen hen mod et eget kunstnerisk udtryk. Udgangspunkt for undervisningen er, at viden og bevidsthed om det valgte medie er helt central. Hvert nyt projekt åbner for en ny situation og et nyt valg. Sådan er det i samtidskunsten og sådan er det på Afdeling M.

Der er mulighed for at få kunstnerisk sparring og håndværksmæssig kunnen i en bred vifte af medier og materialer. Du får din egen atelierplads og desuden adgang til et professionelt grafikværksted.

Det er selvfølgelig vigtigt at vide, hvad man gerne vil meddele, men der er også mange gode svar gemt i undersøgelsen af formen. Hvad kan en koldnål? Hvad kan en pensel? Hvad kan et foto? Prøve det af, for det handler alt sammen om det samme, nemlig om at blive bedre til at lave god kunst. Og her er valget af udtryksform helt centralt.

Vi er to undervisere på afdelingen, der deler dette udgangspunkt, og vi har hver vores personlige tilgang og ekspertiser i den helhed, der – forhåbentlig – kommer ud af, at vi begge gerne vil være både analoge og digitale. Vi vil introducere til opgaver og temaer med en samtidig opfordring til et personligt twist, så du kan arbejde med det, du brænder for og er nysgerrig på!

På materialehylderne har vi bl.a. klassisk kobbertryk, højtryk, fotografi, digitale billeder og printformer, fotogravure, pinholefoto og cyanotypi. Vi dyrker tradition og innovation, håndværk og koncept.

Der vil være hyppige fælles værkgennemgange og desuden udstillingsbesøg, værkstedsbesøg og fælles ekskursioner.

Skulptur v/ billedkunstner Lene Desmentik

Undervisningen på Århus Kunstakademis skulpturafdeling er båret af den enkelte studerendes egen praksis, baseret på at præcisere denne, eller i det hele taget finde frem til den – idet den enkelte naturligvis kun kan, og derfor selvfølgelig kun skal, lave sin kunst.

Det er sværere, end det lyder. For det individuelle fokus må ikke forstås sådan, at alt er subjektivt, eller lige godt. Undervisningen består i værkanalyser, pejlinger i især den nære kunsthistorie, udstillingsbesøg m.m. – og praktisk kunstnerisk arbejde!

Inden for det sidstnævnte prioriteres ingen bestemte metoder eller materialer – kun dem, der (inden for det mulige) bringer det enkelte projekt det rigtige sted hen.

Der vil af og til være et tematisk forløb, men ingen opgaver til besvarelse, ud over den helt grundlæggende: Hvordan laver du kunst?