Brabrand-ler er et stedsspecifikt projekt lavet til FOMO Gellerup. Projektet fremstilles og udvikles ved fælles hjælp af de studerende og undervisere på keramisk afdeling på Århus Kunstakademi.

De 1. års studerende arbejder kollektivt med en produktion af brugsgenstande som små skåle og kopper, hvor produktionen strækker sig fra at udvinde leret fra jorden til det færdige resultat.

Velvidende at leret i Brabrand muligvis ikke er velegnet til formålet, er udgangspunktet for projektet at bruge ler fundet lokalt i Aarhus. Tanken er at følge den korte vej fra jord til bord; at være så tæt på materialet – og i forarbejdningsprocessen – så længe som overhovedet muligt.

Det er en proces, der set fra et økonomisk nytteperspektiv ikke giver nogen mening, da produktionsomkostningerne er det mangedobbelte af nytteværdien af kopperne, der er i fremstillet i dårligt egnet ler.

På Bentesvej – i udstillingens nabolag – graver vi leret op af en byggeplads. Leret er fyldt med småsten og sand aflejret af istiden. Det værste er dog lerets store indhold af kalk, der selv lang tid efter det er brændt til keramik kan forårsage revner, hvorfor teglværkerne ikke bruger det til fremstilling af for eksempel mursten.

Via en lang og tung forarbejdningsproces, kan vi måske forvandle leret til en kop. Nærmere end at være funktionelle, er disse kopper et spørgsmål om værdi i produktion, tilknytningsforhold og tilfredsstillelse.

De 2. og 3. års studerende arbejder med individuelle og eksperimenterende undersøgelser med leret fra Brabrand.

Af Helle Bjerregaard og Ane Fabricius Christiansen, faglærere på keramisk afdeling