Mandag den 8. april 2019 kl. 17.15 – ca. 19.00 inviterer Århus Kunstakademi til artist talk med billedkunstner og keramiker Lise Seier Petersen, som igen i  foråret underviser på den keramiske afdeling på Århus Kunstakademi.

Det er primært materialernes egne processer, som Lise Seier Petersen undersøger og iscenesætter som værker. Det kan f.eks. ses i ”Bonsai Land Art” og Lerfontæne til Risdyrkning”, der blev udstillet på CLAY fra okt. 2018 til og med marts 2019 samt i ”Ingen kan træde ud i den samme flod to gange – 99 lerkar til Heraklit” fra 2014, der stadig kan opleves ved Ørnsø og Kunstcentret Silkeborg Bad.

Lise Seier Petersen er for tiden ved at påbegynde et forskningsinspireret og praksisbaseret projekt, hvor relationen mellem billedkunst, kunsthåndværk og kunstteori undersøges. Omdrejningspunktet er distinktionen mellem fri/ubunden kunst og materialebase-ret/bunden kunst, der i projektet skal undersøges på både praksis -og teoretisk niveau.

Lise Seier Petersen er uddannet som keramiker fra Århus Kunstakademi og pottemager Knud Jensen, Sorring i begyndelsen af halvfjerserne. Senere har Seier Petersen uddannet sig som kunsthistoriker. I 2015 skrev hun således  bachelorprojekt i kunsthistorie om oplevelsesmæssige forskydninger i fotografisk dokumentation af tredimensionelle objekter. Kandidatspecialet fra 2017 var produktbaseret og handlede om krydsfeltet mellem kunstteori og kunstnerisk praksis.

Talken foregår i Foredragssalen, indgang A på Århus Kunstakademi, Vestergade 29, 8000 Aarhus C.

Der er åben for alle og der er fri entré.