• Samarbejde

  //Samarbejde

  Kunsthal Aarhus

  Århus Kunstakademi samarbejder med Kunsthal Aarhus om åbne artist talks og har et samarbejde omkring administrative opgaver.

  kunsthalaarhus.dk

  Se vores næste artist talk her.

  Aarhus Billedkunstcenter

  Århus Kunstakademi samarbejder med Aarhus Billedkunstcenter om udvikling af kunstmiljøet og videreuddannelse for etablerede kunstnere i Aarhus.

  aabkc.dk

  Dansk Oplysnings Forbund

  Århus Kunstakademi er  en folkeoplysende forening og medlem af Dansk Oplysnings Forbund. DOF er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag – uafhængigt af partipolitik.  DOF’s landsorganisation omfatter omkring 250 aftenskoleforeninger samt enkelte daghøjskoler og sprogskoler fordelt over hele Danmark.

  danskoplysning.dk

  Grafisk design by Peter Ejlerskov

  Peter Ejlerskovs grafiske design

  Århus Kunstakademi valgte Peter Ejlerskov til at udvikle den nye grafiske identitet, fordi han har stor forståelse for kunstens betydning og samtidig en sikker evne til at vende noget kompliceret til noget enkelt. Vores nye logo og identitet bringer os fremad og samtidig evner den at rumme mere end 50 års historie. Peter Ejlerskov er selv udøvende billedkunstner og mange års erfaring som grafisk designer.

  peterejlerskov.com

  Aarhus Independent Pixels

  Aarhus Independent Pixels afholder i perioden 16.-18. oktober 2015 en film- og fotofestival på Århus Kunstakademi, hvor unge fotografer og filminstruktører fra hele norden er inviteret til at udstille fotografier på en censureret udstilling, vise film og deltage i debatarrangementer om film, foto og billedkunst. Festivalen blev i 2014 afholdt for første gang, hvor man benyttede lokaliterne på Århus Kunstakademi og dette gentages i 2015. Festivalen er drevet af frivillige kræfter.

  International grafik – Nursery Rhymes

  Under Art Weekend Aarhus i 2015 viste Århus Kunstakademi resultatet af et internationalt grafisk samarbejde mellem Århus Kunstakademi og 11 udenlandske akademier og universiteter. Fællestitlen for både udstilling og projekt var Nursery Rhymes. Med et udgangspunkt i nationale og mundtligt overleverede børneremser, digte eller melodier udformede hver institution en række grafiske værker, som blev delt institutioner imellem. Værkerne blev således udstillet i de ni deltagende lande.

  Kunstprojekt Selde

  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Skive Kommune, borgerne i Selde og Århus Kunstakademi. Skive Kommune igangsatte i 2012 en områdefornyelse i samarbejde med borgerne i Selde. Projektet indeholdt et stort ønske om kunstnerisk udsmykning og borgerinvolvering. Århus Kunstakademi blev bedt om at være kunstnerisk projektorganisation og løfte opgaven med organisering og styring af arbejdet med den kunstneriske udsmykning.

  Århus Kunstakademis incitament for at indgå i projektet var, at en undervisningsmæssig relevans var omdrejningspunktet, således at der kunne skabes læring i og omkring de kunstneriske og debatskabende processer.

  I løbet af projektet har elever fra Århus Kunstakademi deltaget i tilrettelagte forløb i samarbejde med billedkunstnerne Lene Noer, Birgitte Kristensen og Marianne Jørgensen. Kunstnere, som i tæt samarbejde med Århus Kunstakademi, stod for de første landsbyprojekter og undervisning af de studerende.

  Projektet betød, at borgere i Selde tog ejerskab over kunsten i byen og blev inspireret til at løfte de kunstneriske tiltag yderligere i byen. Det betød, at man i 2014 videreførte de gode intentioner og energier i projektet Skulpturlandsby Selde.

  Læs mere om projektet her.

  Keramisk projekt med Randers Tegl

  I efteråret 2014 donerede Randers Tegl 3 tons vådt rødler, som de studerende på Århus Kunstakademis skulpturafdeling og keramisk afdeling kunne skabe nye projekter af. Intentionen var, at afprøve hvilke nye projekter og værker de mange kilo ler kunne resultere i blandt fagskolens elever.