HISTORIEN OM DEN FRIE KUNSTSKOLE

Historien om Århus Kunstakademi tager sin spæde begyndelse i 1960, hvor Det Jyske Kunstakademi blev grundlagt. Det var det første reelle uddannelsestilbud i Aarhus for unge og ambitiøse kunstnerspirer. Stedet blev ledet og drevet af den karismatiske maler Kam Petersen.

Fra starten var der fokus på den frie tilgang til skolen. Alle skulle have adgang til undervisning i kunst. Mellem undervisningen blev der flittigt diskuteret kunst, filosofi, kultur m.m. blandt akademiets elever og undervisere. Undervisningen foregik både som heldags- og aftenundervisning. Flere af eleverne havde – ligesom nu – helt almindelige borgerlige job at passe ved siden af studierne. I Studsgade 29, hvor akademiet holdt til, fik eleverne indsigt i både maleri, grafik, skulptur og keramik.  I perioder har der desuden også været undervisning i billedbatik, vævning og reklamegrafik.

Bruddet indenfor Det Jyske Kunstakademi

I 1964 kommer det til et brud inden for Det Jyske Kunstakademi. Årsagen var uenighed om den fremtidige uddannelsesretning – godt hjulpet til at personstridigheder mellem dele af bestyrelsen og lederen Kam Petersen. Kam Petersen ønskede at fortsætte som fri kunstskole under aftenskoleloven, mens dele af bestyrelsen ønskede at satse på en adgangsgivende akademiuddannelse – på linje med uddannelsen i København.

Et brud var uundgåeligt – og stedet blev delt i to. Det Jyske Kunstakademi tog navnet og elevlisten med sig, mens Århus Kunstakademi beholdt Kam Petersen, telefonen og adressen.  Århus Kunstakademi opstod som navn i løbet af sommeren 1964.

Skandalen Kam Petersen

Kam Petersen forblev leder af stedet frem til starten af 1970’erne, hvor han skarpt blev kritiseret for dagligt drikkeri, dårlig ledelse og for at bruge privat af skolens betroede midler.  En stor skandale fulgte i kølvandet på fyring af Kam Petersen og den efterfølgende retssag, som Kam Petersen vandt. Resultatet blev imidlertid en ny leder og forhøjede skolepenge.

Vestergade 29

I 1971 lejede Århus Kunstakademi sig ind i lokaler i Vestergade 29 efter at J.E. Schmalfeld havde flyttet deres tobaksproduktion ud af den indre by. Alle hjalp til med at omdanne bygninger til en skole for billedkunst og kunsthåndværk og nye afdelinger i keramik, vævning og billedbatik blev etableret.  Aarhus Kommune med borgmester Thorkild Simonsen i front købte i 1975 bygninger og har siden stillet bygninger til rådighed for Århus Kunstakademis virksomhed.

Gennem årene har Århus Kunstakademi støt vokset sig større – men er aldrig gået på kompromis med grundfilosofien om, at kunstundervisningen altid skal være på et højt pædagogisk og kunstfagligt niveau og udføres af professionelle kunstnere. Det sætter mere end 1.000 kursister årligt stor pris på.

Århus Kunstakademi er en forening under Folkeoplysningsloven og er derfor åben for alle, som gerne vil arbejde med kunstnerisk udfordring. Århus Kunstakademi er idag medlem af Dansk Oplysnings Forbund.

”Ofte sad vi alle ved langbordet – omkring en blå kaffekande i overstørrelse, med Kam Pedersen som den samlende mentor og inspirator. Med sit sorte hår og skæg og gnistrende hypnotiske øjne var han en blanding af Kristus og Rasputin. Her diskuteredes livligt – om kunst, kultur, litteratur, samfund og meget mere. Alt hvad der rørte sig i begyndelsen af 60’erne. Vi var unge, vi havde håb og tro på fremtiden og os selv – mest i kraft af stedets initierende miljø.”

Inge Rasmussen, elev 1960-64 og underviser 1977-94

”Jeg lærte en masse om undervisning af Århus Kunstakademis lærere. At det faglige altid skal være i topppen, at kunne vurdere kunstnerisk kvalitet og skelne den fra fidus. At man aldrig kan fordybe sig nok i en ting. At begrebet tid egentlig ikke spiller nogen rolle, nar man laver kunst. Den viden vil jeg gerne takke skolen i Vestergade for – og så have lov at bruge den i mit arbejde med fritidsloven fremover.”

Leo E. Andreasen, skoleleder 1972-80.

HISTORIEN BAG LOKALERNE

Århus Kunstakademi holder til i de gamle lokaler, som engang husede henholdsvis Den Funderske Tobaksfabrik og J.E. Schmalfeld tobaks- og cigarfabrik.

Den Funderske Tobaksfabrik

Fabrikken blev oprindelig grundlagt 1802 af Peter Funder og havde til huse i Vestergade 29. I 1870 overgik fabrikken i J.E. Schmalfeld’s Fabrikker, som flyttede sin fabrik til Vestergade 29. Hovedbygningen med porten ind til gården stammer fra denne periode, mens bindingsværkshuset i forlængelse heraf er endnu ældre. Det kan dateres tilbage til omkring 1600-tallet.

J.E. Schmalfeld tobaks og cigarfabrik

På hjørnet af Århus Kunstakademis hovedbygning står navnet SCHMALFELD stadig at læse på facaden, og i de rustikke lokaler findes der adskillige referencer til denne epoke i bygningens historie. Schmalfeld overtog lokalerne i 1870 og stedet er blevet drevet som tobaksfabrik frem til 1971, hvor Skandinavisk Tobakskompagni overtog det. Derefter flyttede selve tobaksfabrikken ud af den indre by, og Århus Kunstakademi flyttede ind.

Det er denne baggrund, der tilføjer Århus Kunstakademi en rustik atmosfære, og de autentiske omgivelser fra fabrikkens tid er med til at skabe inspiration, men lokalerne forandres og tilpasses kontinuerligt undervisningen for at kunne opfylde undervisningens og kunstudøvernes behov. Undervisningen foregår derfor i tidssvarende og veludstyrede lokaler, der med deres historiske rammer bidrager til et fantastisk studiemiljø.