Kunst er idéer og indhold. Men kunstens indhold hviler på materialer og måden, de bruges på. Oplevelsen af et kunstværk er således både fysisk og rumlig. Selv et videoværk forstås forskelligt alt efter hvilket rum, det projiceres eller præsenteres i.

Under normale omstændigheder ville afgangseleverne fra Århus Kunstakademi 2020 have præsenteret deres værker fysisk i skolens lokaler. Men omstændighederne tillod det ikke. Corona-krisen kom på tværs. Afgangsudstillingen fra Århus Kunstakademi er derfor i 2020 lavet som en digital præsentation på nettet.

Alle værkerne er dokumenteret fotografisk med angivelse af titel, størrelse og materialer. Dertil har hver kunstner skrevet en kort introduktion til sine arbejder. Vi har med denne præsentationsform bevidst fravalgt at forsøge at imiterer en fysisk og rumlig udstillingssituation. Det ville være umuligt.

I stedet har vi valgt at se Corona-situationen som et benspænd, der har tvunget os til at tænke i alternative baner og vende ulemper til fordele. Det har bl.a. resulteret i en langt mere styret formidling af værkerne.

Kunstnerne kan for eksempel i dette format i langt højere grad bestemme, hvordan og fra hvilke vinkler værkerne skal opleves, hvordan de skal belyses og hvilke detaljer, der skal udpeges i form af close-ups.

Betragteren bliver i højere grad taget med på en guidet tour af kunstneren, end det ville være tilfældet på en fysisk udstilling, hvor betragteren i højere grad selv styrer oplevelsen. Den fotografiske iscenesættelse bliver en vigtig del af formidlingen af værkerne.

Kunstnernes egne intentioner, som beskrevet i deres tekster, bliver også tættere knyttet til oplevelsen på en måde, som det ikke altid er tilfældet på en ’normal’ udstilling.

Det er et format, der har ligheder med udstillingskatalogets: Det er lige ved hånden, og man kan bladre frem og tilbage efter behov. Udstillinger slutter og tages ned. Men udstillingskataloger forbliver. Denne digitale afgangsudstilling vil på samme måde have et længere liv, end de fleste udstillinger normalt får.

Denne gang er al kommunikation foregået pr. mail eller på zoom møder. Det har været noget, som både jeg og kunstnerne har skullet vænne os til. Men det har som altid været godt og spændende at få indblik i kunstnernes tanker om deres arbejde samt de processer, der er gået forud for de færdige værker.

Det har været et anderledes forløb frem mod det færdige resultat, end jeg er vant til, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke kunstnerne for deres tålmodighed og overbærenhed. Det har også været nyt territorium for mig. Men jeg synes, at I kan være godt tilfredse med den præsentation, der er kommet ud af det. I får alle vist jeres værker på en måde, der giver et tilbundsgående indblik i jeres arbejde og den proces, I har været igennem, mens I har været på Århus Kunstakademi.

Tillykke med det!

Og held og lykke på den videre færd.

Peter Land 2020