Optagelse på Århus Kunstakademi

Den fireårige uddannelse begynder med et års undervisning på Basisuddannelsen, som starter hvert år i august og slutter sidst i maj/start juni. Der er altid ansøgningsfrist i april. Basis danner fundamentet for den treårige fagskole.
Fagskolen starter op to gange årligt, og man kan ansøge hele året.
Undtagelsesvis kan studerende optages direkte på fagskolen, forudsat de samme kvalifikationer er opnået andre steder.

For ansøgningskrav og -skema: Klik her

 

Kontakt

Henvend dig gerne til kontoret mellem kl. 10-15 mandag-torsdag. Telefon 8613 8144 eller mail info@aaka.dk

Undervisnings- og timeplaner

Undervisningen på Århus Kunstakademi foregår i efteråret fra august til midt i december og i foråret fra januar til sidst i maj. Der er undervisning 19 timer om ugen fordelt på mandag til onsdag. De studerende har adgang til skolens værksteder – også udenfor undervisningstiden.
Der er i alt 17 undervisningsuger i hvert semester.

Pris

Århus Kunstakademi drives med støtte fra Aarhus Kommune og i henhold til Folkeoplysningsloven. Derfor gives der støtte til undervisningen i overensstemmelse med dennes bestemmelser. Resten af udgifterne dækkes af egenbetaling.

Der kan ikke opnås støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) til hverken Basis- eller Fagskoler, men Aarhus Kommune sikrer via tilskud en yderligere reduktion i egenbetalingen til studerende, dagpengemodtagere, pensionister og efterlønsmodtagere.

Betalingen er pr. semester (halvt år) og dækker undervisningstimer og foredrag foruden alle nødvendige modeltimer og visse materialer. Studierejser og eventuelle eksterne vejledere betales særskilt.

Hold Pris Undervisere
Basis Kr. 14.000 Else Ploug Isaksen, Ulla Madsen & Peter Lunding
Afdeling D Kr. 15.000 Svend-Allan Sørensen
Afdeling G Kr. 15.000 Annette Olsen
Grafik Kr. 15.000 Pernille Andersen & Bo Mølgaard
Skulptur Kr. 15.000 Lene Desmentik
Keramik Kr. 15.900 Helle Bjerregaard & Ane Fabricius Christiansen

Ratebetaling

Studerende på uddannelsen tilbydes ratebetaling af kursusbeløb, mod gebyr på kr. 150,- pr. rate udover den første. Depositum tæller ikke med ratebetalingen.