Jette Skovgaard Jensen: Moving in Circles
Jette Skovgaard Jensen: Moving in Circles

Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 16.30 på Dokk1 ved Studierummene blev de to udsmykningsopgaver udført af henholdsvis Mie Ellegaard Larsen og Jette Skovgaard Jensen fra Århus Kunstakademi afsløret.

Kunstværkerne er resultatet af et ‘win-win’ samarbejde mellem Dokk1 og Århus Kunstakademi, fortæller bibliotekschef Marie Østergård: ‘For os var det en lejlighed til at lave et spændende partnerskab med en af byens vigtige institutioner, og samtidig få byens aktører til at sætte deres præg på bygningen. At de studerende deltager i udsmykningen understreger byens samhørighed med og brugernes ejerskab til huset.

 ‘For Århus Kunstakademi betyder partnerskabet med Dokk1, at vi får løftet læring om udsmykningsprojekter ud af undervisningslokalet og ind i en proces, hvor de studerende skal forholde sig til de reelle muligheder og begrænsninger’, fortæller rektor for Århus Kunstakademi Marianne Gasbjerg. ‘Samtidig giver partnerskabet mulighed for at vise vore studerendes høje faglige niveau.’

 ’I hele processen har partnerskabet været meget givende for Århus Kunstakademi. De studerende har fået mulighed for at prøve kræfter med en udsmykningsopgave, at skulle forholde sig til en række faktorer i processen – fra Dokk1s kerneværdier og planer til borgernes brug af lokalerne, interaktion med Elmgreen og Dragsets kunstværk Magic Mushrooms (den hængende by under huset), og til at give medarbejderne gode oplevelser med kunsten. Projektet har rustet de studerende til arbejde videre med udsmykningsopgaver og givet dem en forståelse for kompleksiteten og kravene i den forbindelse’, konstaterer Marianne Gasbjerg.

Værkerne
Mie Ellegaard Larsen fortæller om sit værk:
Udsmykningen er et integreret tekstværk, der forholder sig konkret til rummet og studiesituation. Værket er en perspektivisk udfoldelse af en tanke sluppet fri. En tankestrøms bevægelse gennem det håndgribelig, det banale, det absurde, det faste og det uforståelige. Visuelt fremstår værket som en samtidig udstrækning og fortætning af tanken. En tekstlig og visuel åbning ind i det tanketomme midt i det tankefyldte.

Jette Skovgaard Jensen fortæller om sit:
Værkets titel, Moving in Circles har to vinkler, den ene er at man skal bevæge sig for at få cirklerne til at ændre toner og evt. centrere sig til en enhed. Så man dermed interagerer med værket. Den anden omhandler vores udvikling som mennesker, vores viden og erfaring bliver større. Som cirklerne.

Opgave, forløb og bedømmelse
Dokk1 udskrev sammen med Århus Kunstakademi en konkurrence blandt de studerende, som samtidig var et læringsforløb. Opgaven var at lave en midlertidig udsmykning i to studierum, som skal hænge et år eller længere. De studerende var igennem undervisning, dialog med Dokk1 og konkurrenceoplæg forud for arbejdet med forslag til udsmykningen. Et bedømmelsesudvalg bestående af Marianne Gasbjerg, Else Ploug Isaksen og Svend-Allan Sørensen fra akademiet, Marie Østergård og Anne Mulvad fra Dokk1 og Peter Flejsborg fra Galleri Profilen valgte de to vindere.

Jette Skovgaard Jensen: Moving in Circles
Formelt består værket af to fragmenterede cirkler. Én i gule og grønne nuancer, den anden i røde og blå nuancer. Cirklerne er trykt på en transparent folie, med transparente farver. De to cirkler er monteret på glasset i hver sin ende af rummet og kan ses både inde- og udefra. Pga. den transparente farve, kan man se den anden cirkel igennem den første og derved blander de to farver sig synsmæssigt.

Mie Ellegaard Larsen: Uden titel
Værket måler b: 405,5 cm x h: 294 cm og er udført i tapet. Teksten orienterer sig efter tværgående linjer i en krydsformation og indtager et visuelt og tekstligt perspektiv på studiesituationen. Værket står som en åbning ind i det tanketomme midt i det tankefyldte.