Maleri og keramik:

Semestermaleri og eksperimenterende
værkpraksis

V. Ida Elke Kallehave, Bodil Nielsen og Hans Holten

Et intensivt kursus som kan bruges til at:udvikle din kunstneriske praksis.

  • udforske dit eget udtryk og kunstneriske ståsted.
  • blive opdateret på samtidskunst og få nye perspektiver på, hvad kunst kan være.
  • få nye idéer til arbejdsmetoder og processer.

Udgangspunktet for undervisningen er din egen lyst til at arbejde med maleri, tegning og kunstneriske undersøgelser. Refleksioner over din egen praksis er i centrum. Opgaver, individuelt arbejde og fælles diskussioner skal både støtte og udfordre dig i din værkpraksis.

En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i dit interessefelt og det kunstneriske arbejde, der ligger i at udforske, udfordre, reflektere og skærpe dette felt. Vi vil samtidig relatere det til samtidskunst og kunsthistorie.

Der er undervisning to dage ugentligt, og du kan arbejde selvstændigt på værkstedet alle ugens dage.

Kurset er for viderekomne, dvs. det er ikke et begynderkursus i maleteknik. Det er muligt at tilkøbe teoretiske foredrag, som ligger om onsdagen.

Mødetider: Man-tirsdag kl. 9.15-15.40
Pris: 12.450 kr.

Semesterkeramik

V. Helle Kingbird Bjerregaard & Ane Fabricius Christiansen
Du præsenteres for forskellige former for ler og kunstneriske udtryksformer i bred forstand. Gennem disse processer og discipliner gives den enkelte kursist muligheder for at finde og udvikle sit eget keramiske udtryk. Der veksles mellem frie og bundne opgaver og mellem egne og fælles projekter. Der indgår kunsthistoriske foredrag, ekskursioner og evt. studierejse. Semestrene afsluttes med en udstilling af eget projekt.

Du indgår i undervisningen på keramikfagskolen, som giver mulighed for selvstændigt arbejde og fordybelse i det personlige udtryk. Dette understøttes bl.a. af individuel vejledning, gennemgang og kritik på elevprojekter. Vejledningen tager afsæt i den enkelte deltager og omfatter emner som formsprog, kunst i det offentlige rum/udsmykning, skitsering og brændingsmetoder.

Mødetider: Man-onsdag kl. 9.15-15.15
Periode: 8/1-22/5-2018
Pris: 15.900 kr.

Ansøg online her:

(Der er løbende optag til næste semester)

Name:*
Adresse:*
Postal:*
City:*
CPR. nr.:*
Phone:*
E-mail:*
Skoleuddannelse:
Faglig – erhvervsmæssig uddannelse:
Beskæftigelse / kurser / erfaring indenfor:
Uddannelse / erfaring af kunstnerisk art:
Beskriv dig selv og hvorfor du gerne vil gå på Århus Kunstakademi:
Hvad vil du bruge semesterkurset til?
Hvilket udbytte forventer du at få ud af dit kursus på Århus Kunstakademi?
Hvilket semesterkursus ønsker du at starte på? (sæt kryds).
Upload billeder af værker:
Verificér:
0
Text
Share on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn