Kunstnerisk formgivning

– et kursus hvor vi beskæftiger os med crossover feltet mellem kunst og design

Hvad har kunst og design med hinanden at gøre? De seneste år er de skellet imellem de to fagligheder blevet åbnet mere op.  Vi ser tidens mest lovende designere lave unika objekter, der snarere end at lægge op til masseproduktion lægger op til diskussion. Samtidig ser vi toneangivende kunstnere rykke ind på designfeltet og tage opgaver på sig, som før i tiden havde været anset som sellout. Dette med stor kunstnerisk integritet.

Hvordan arbejder man i dette nye felt? Hvordan viser sammensmeltningerne imellem faglighederne sig konkret, og hvilke proces redskaber kan ligge til grund for videreudvikling af dette område? Det er nogle af de spørgsmål, som vi på dette kursus vil arbejde med.

Kurset i kunstnerisk formgivning

  • har fokus på udviklingen af din egen (formgivnings)praksis.
  • afsøger grænserne for gængse funktioner, materialer og produktionsmetoder
  • vil skærpe din bevidsthed omkring proces og metode, kunst-tænkning og design-tænkning og alt muligt derimellem.

Kurset er for dig

  • som er i gang med, eller har færdiggjort et kreativt studie, og savner efteruddannelse som kan give et skub i udviklingen af din selvstændige praksis.
  • som mestrer et (kunst)håndværk men som ønsker at udvikle dit formsprog i en mere eksperimenterende retning.
  • som overvejer at søge ind på design, kunst og arkitektur-uddannelser.

Kurset består af holdundervisning med opgaver og fælles gennemgange, samt individuelt arbejde og individuel vejledning. Vi skal dykke ned i proces og metode, undersøge koncepter og materialer, og hvordan de mange valg afspejles i det færdige værk.

Kurset er ikke et håndværks-kursus/teknisk kursus. Vi kan vejlede, men du forventes i høj grad selvstændigt at opsøge og opøve de tekniske færdigheder, du måtte have brug for.

Undervisningen på kurset varetages af Ida Elke (elkeland.dk), og Kasper Kjeldgaard (kasperkasper.com). Ida Elke er uddannet billedkunstner, men arbejder aktuelt med eksperimenterende møbeldesign. Kasper Kjeldgaard er uddannet møbeldesigner, men har foretaget sin vandring i retning af skulpturen og kunsten. Vi placerer os mellem to stole og inviterer til et kursusforløb med højt fagligt indhold og højt til loftet.

Kurset vil strække sig over to semestre, med forskellige forløb hvert semester. Man kan dog vælge kun at tage ét semester. Hvert semester afsluttes med en fælles udstilling og gennemgang.

Mødetider: Torsdag til fredag kl. 9.00-15.50
Periode: 13/9-7/12-2018
Pris: 8.975 kr.

Semesterkeramik

V. Vinni Frederiksen & Louise Gaarmann
Du præsenteres for forskellige former for ler og kunstneriske udtryksformer i bred forstand. Gennem disse processer og discipliner gives den enkelte kursist muligheder for at finde og udvikle sit eget keramiske udtryk. Der veksles mellem frie og bundne opgaver og mellem egne og fælles projekter. Der indgår kunsthistoriske foredrag, ekskursioner og evt. studierejse. Semestrene afsluttes med en udstilling af eget projekt.

Du indgår i undervisningen på keramikfagskolen, som giver mulighed for selvstændigt arbejde og fordybelse i det personlige udtryk. Dette understøttes bl.a. af individuel vejledning, gennemgang og kritik på elevprojekter. Vejledningen tager afsæt i den enkelte deltager og omfatter emner som formsprog, kunst i det offentlige rum/udsmykning, skitsering og brændingsmetoder.

Mødetider: Man-onsdag kl. 9.15-15.15
Periode: 13/8-12/12-2018
Pris: 15.900 kr.

Ansøg online her:

(Der er løbende optag til næste semester)

Navn:*
Adresse:*
Postnummer:*
By:*
Fødselsdato:*
Mobilnr.:*
E-mail:*
Skoleuddannelse:
Faglig – erhvervsmæssig uddannelse:
Beskæftigelse / kurser / erfaring indenfor:
Uddannelse / erfaring af kunstnerisk art:
Beskriv dig selv og hvorfor du gerne vil gå på Århus Kunstakademi:
Hvad vil du bruge semesterkurset til?
Hvilket udbytte forventer du at få ud af dit kursus på Århus Kunstakademi?
Hvilket semesterkursus ønsker du at starte på? (sæt kryds).
Upload billeder af værker:
Verificér: