Maleri og skulptur

Maleri og eksperimenterende værkpraksis

V. Ida Elke Kallehave, Bodil Nielsen og Hans Holten

Et intensivt kursus som kan bruges til at:udvikle din kunstneriske praksis.

  • udforske dit eget udtryk og kunstneriske ståsted.
  • blive opdateret på samtidskunst og få nye perspektiver på, hvad kunst kan være.
  • få nye idéer til arbejdsmetoder og processer.
  • få ny inspiration, hvis du arbejder som billedkunstlærer.

Udgangspunktet for undervisningen er din egen lyst til at arbejde med maleri, tegning og kunstneriske undersøgelser. Refleksioner over din egen praksis er i centrum. Opgaver, individuelt arbejde og fælles diskussioner skal både støtte og udfordre dig i din værkpraksis.

En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i dit interessefelt og det kunstneriske arbejde, der ligger i at udforske, udfordre, reflektere og skærpe dette felt. Vi vil samtidig relatere det til samtidskunst og kunsthistorie.
Kurset er for viderekomne, dvs. det er ikke et begynderkursus i maleteknik. Det er muligt at tilkøbe teoretiske foredrag, som ligger om onsdagen.

Mødetider: Man-tirsdag kl. 9.15-15.40
Periode: 14/8-12/12-2017
Pris: 12.450 kr.

Skulpturelle undersøgelser og værkpraksis

V. Anders Bonnesen

Eleverne på skulptur arbejder i en række forskellige materialer og teknikker efter eget valg. Derfor retter undervisningen sig kun i meget begrænset omfang mod teknik i klassisk forstand (modellering, støbning, svejsning, stenhugning o.s.v.).

Kurset på skulptur er ikke et teknisk kursus. I det omfang vi taler om teknik, er det typisk på individuel basis i forhold til de resultater den enkelte elev ønsker at opnå med sit arbejde, og dermed hvilke teknikker og medier som specifikt vil egne sig bedst til at nå det bedste resultat i denne henseende. Dette kan meget vel være teknikker og medier som ikke er traditionelle eller klassisk skulpturelle (f.eks. video, installation, konceptuelt baseret kunst, alternative materialer af enhver art o.s.v.)

Dette betyder ikke, at vi ikke kan beskæftige os med skulptur i klassisk forstand. Men hvis vi gør det, skal det være fordi det er et behov for en eller flere af eleverne i forhold til det de står og laver.

Kurset fokuserer meget på indhold. Det vil sige at vi taler meget om hvad den enkelte elev ønsker at formidle/fortælle gennem sit arbejde. Vi bruger således meget tid på at tale, både lærer og elev, men også gruppevis. Eleverne opfordres til at præsenterer deres arbejde til evaluering i billedgennemgange, hvor resten af elevgruppen og læreren analyserer det viste, og kommer med konstruktiv kritik. Vi bruger også meget tid på at orientere os i samtidskunsten gennem udstillingsbesøg samt gennem foredrag (som læreren afholder) samt filmaftener.

Kurset er for viderekomne, dvs. det er ikke et begynderkursus. Kurset indeholder udover undervisning og adgang til egen værkstedsplads, teoretiske foredrag samt evt. gæstelærerforløb.

Mødetider: Man-onsdag kl. 9.15-15.15
Periode: 14/8-13/12-2017
Pris: 14.800 kr.

Ansøg online her:

Name:*
Adresse:*
Postal:*
City:*
CPR. nr.:*
Phone:*
E-mail:*
Skoleuddannelse:
Faglig – erhvervsmæssig uddannelse:
Beskæftigelse / kurser / erfaring indenfor:
Uddannelse / erfaring af kunstnerisk art:
Beskriv dig selv og hvorfor du gerne vil gå på Århus Kunstakademi:
Hvad vil du bruge semesterkurset til?
Hvilket udbytte forventer du at få ud af dit kursus på Århus Kunstakademi?
Hvilket semesterkursus ønsker du at starte på? (sæt kryds).
Upload billeder af værker:
Verificér:
0
Text
Share on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn